Detail van het DIRECT programma:

Bij de voorbereidingen vna het DIRECT programma en de uitwisselingen met de cooperatie en haar regionale secties was het Belvas team onder de indruk van de technische competentie van directie en opleiders van ECSP, van hun inzien tegenover de situatie waarin ze zich bevinden, en door de stuctuur en organisatie van de cooperatie.

Het programma werd opgezet in een respectvolle relatie.

1. Scholing van de kinderen:

Aanwezigheid van de kinderen op school

Een dagelijks beheerde registratie van de aanwezigheid van de kinderen op school, en meting (“Presence rate”) om eventuele regelmatige afwezigheid van bepaalde kinderen te detecteren.

Premie: 150$ per ton voor elk huishouden dat aan het programma deelneemt en waarvan de kinderen een “presence rate” van 90% bereiken.

Geboortecertificaten

Voor vele kinderen maken de ouders niet de noodzakelijke administratieve aanvraag voor het geboortecertificaat. Dit document s echter een absolute noodzaak om aan de examens deel te nemen. Het programma zal bijdragen tat de financiering om de Geboortecertificaten te bebomen voor kinderen die er geen hebben.

Budget: gebruik van 100$ van de premie

Opleiding van de ouders

De ouders moeten opgeleid worden op de noodzaak om de kinderen naar school te sturen. Om de 3 maanden communicatie met opvolging van het aantal kinderen die terug naar school zijn gegaan dank zij het DIRECT programma.

Programma wordt door ECSP gefinancierd.

Didactisch materiaal

Tot beschikking stellen van didactisch materiaal (banken, potloden..) en onderhoud van de gebouwen. (aanvoer water in bepaalde gevallen)

Budget: Ad hoc beslissing door ECSP en Belvas ; financiering door de extra premie (15 cent ipv 10 cent)